środa, 08 grudzień 2021

Najważniejsze wiadomości z ełckiego ratusza

Publikujemy najważniejsze  wiadomości z ełciego ratusza. Dziś znajdziecie w nich informacje: 

 • 15 lat przemian Ełku  - podziękowania prezydenta Ełku 
 • Najlepsi uczniowie miejskich szkół otrzymają stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną
 • Trwa nabór wniosków na stypendia sportowe
 • Uwaga, zmiana lokalizacji Mobilnego Punktu Szczepień
 • Masuria Winter Swimming Cup - I Mistrzostwa Mazur w Pływaniu Zimowym odbędą się w Ełku już 12 grudnia na plaży miejskiej przy ul. Kolbego. Start o godz. 9.00

15 lat przemian Ełku - podziękowania prezydenta Ełku

W ciągu minionych 15 lat, dzięki współpracy mieszkańców, samorządu i organizacji pozarządowych nasze miasto bardzo się zmieniło. Dziękuję wszystkim, którzy przez ten czas do tego się przyczynili. Dziękuję radnym obecnej i minionych kadencji, a także mieszkańcom za rozmowy, cenne uwagi i pomysły oraz wspólną realizację działań.

To dzięki naszej współpracy, a także licznym konsultacjom Ełk stał się miejscem, w którym chcemy żyć, wychowywać dzieci i prowadzić biznes. Wspólnie zagospodarowaliśmy przestrzeń miejską – powstały parki, skwery, plaża miejska, place zabaw, promenada. Korzystamy z nowych dróg, ścieżek rowerowych, chodników, parkingów. Przez te lata wyremontowanych zostało wiele podwórek, kamienic i budynków miejskich, w tym zabytkowych. Rozwijają się szkoły, powstały nowe przedszkola i żłobki.Wybudowaliśmy Park Naukowo-Technologiczny, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów oraz za sprawą dobrej współpracy z samorządem powstały galerie handlowe.

Skutecznie zabiegaliśmy o przebieg przez Ełk najważniejszych dla regionu tras Via Baltica i Rail Baltica. Działalność rozpoczęły środowiskowe domy samopomocy, klub seniora, czy też kolejne firmy i zakłady produkcyjne w strefie. Rozbudowaliśmy infrastrukturę sportową i kulturalną: stadion, Ełckie Centrum Kultury, Muzeum Historyczne. Zmiany dotyczą wszystkich obszarów, a korzystamy z nich wszyscy. To również setki wspólnych przedsięwzięć skierowanych do ełczan, które przy współpracy z samorządem zrealizowały ełckie organizacje pozarządowe.

Dzięki temu zapewniona została opieka nad osobami bezdomnymi i potrzebującymi pomocy, poszerzono ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, dofinansowano świetlice (placówki wsparcia dziennego), których celem było wsparcie rodzin poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi i młodzieżą. To również granty przyznawane klubom sportowym na ich działalność, wsparcie organizacji wydarzeń kulturalnych oraz działalność profilaktyczna (przeciwko narkotykom oraz alkoholizmowi). Również mieszkańcy mogli realizować własne pomysły przy wsparciu samorządu. Takim narzędziem były inicjatywy lokalne, dzięki którym powstało wiele projektów zgłoszonych przez ełczan: np. place zabaw, siłownie zewnętrze, pikniki rodzinne, koncerty, mural czy zajęcia fintess.

Nasze miasto jest wyjątkowe i piękne. To dzięki naszej wspólnocie lokalnej, wspólnocie samorządowej, którą tworzą wszyscy mieszkańcy Ełku. To Wy tworzycie nasze miasto i jego wyjątkowy klimat. Za to serdecznie dziękuję.

 

Najlepsi uczniowie miejskich szkół otrzymają stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną

Prezydent Ełku przyznał 24 stypendia najlepszym uczniom miejskich szkół za aktywność społeczną i wyniki w nauce.

Z uwagi na epidemię koronawirusa oficjalna uroczystość ich wręczenia w urzędzie została odwołana. Uczniowie zostaną poinformowani za pośrednictwem szkół. Stypendia przyznawane są w celu wsparcia finansowego uczniów miejskich szkół podstawowych (kl. V-VIII) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych, którzy wykazują się znaczącą działalnością społecznie użyteczną i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Stypendia już wkrótce będą wypłacane bezpośrednio w szkołach. Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy sukcesów, determinacji oraz zaangażowania, którym prezentują postawy godne naśladowania.

W tym tygodniu również rozpocznie się wypłata stypendiów szkolnych za okres od września do grudnia. Stypendium przyznane zostało 279 uczniom z ełckich szkół. Łączna kwota świadczeń to ok. 115 080 zł.

 

Trwa nabór wniosków na stypendia sportowe

Do 30 grudnia w Urzędzie Miasta Ełku można składać wnioski o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe na I półrocze 2022 r.

Stypendium sportowe otrzymują zawodnicy i zawodniczki, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki w swoich dyscyplinach sportowych w zawodach krajowych i międzynarodowych. Stypendium jest formą wsparcia dalszego rozwoju i jedocześnie formą uznania dla ciężkiej pracy, determinacji oraz reprezentowanego poziomu. Stypendium może otrzymać również trener za zaangażowanie lub za wysokie wyniki zawodników.

Innymi formami wsparcia są nagrody i wyróżnienia

Wnioski na nagrody i wyróżnienia można składać przez cały rok.

Nagroda jest wyrazem uznania:

 • dla zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe

 • dla trenerów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki ich zawodników za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku.

Wyróżnienia przyznawane są w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych w kategorii: "zawodnik", "trener" i "zespół sportowy", za wybitne osiągnięcia sportowe czy wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej. Do składania wniosków na stypendia, nagrody i wyróżnienia uprawnione są kluby sportowe, związki sportowe, szkoły, uczelnie oraz inne podmioty. Szczegółowe informacje i formularze wniosków dostępne są stronach:

https://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/109/Stypendia_sportowe_przyznawane_w_dziedzinie_kultury_fizycznej/

 

Uwaga, zmiana lokalizacji Mobilnego Punktu Szczepień

W związku ze zwiększonym zainteresowaniem szczepieniami przeciwko COVID-19 od 7 grudnia szczepienia będą wykonywane w Mobilnym Punkcie Szczepień „Pro-Medica” zlokalizowanym w PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ przy ul. Konopnickiej 1 w Ełku (punkt pobrań, piętro -1). Nie będzie już punktu szczepień w Dziale Ratownictwa Medycznego przy ul. Piłsudskiego 1.

Terminy szczepień

Szczepienia przeciwko COVID-19 będą odbywały się bez konieczności wcześniejszej rejestracji w następujące dni tygodnia::

 • wtorek w godzinach 9:00 – 16:00,

 • środa w godzinach 9:00 – 16:00,

 • piątek w godzinach 9:00 - 16:00.

Do wyboru będą dwie szczepionki, tj.: Johnson & Johnson – szczepionka jednodawkowa lub Pfizer – szczepionka dwudawkowa.

Wydawanie certyfikatów

Na miejscu po szczepieniu dla chętnych będą wydawane potwierdzenia szczepienia – Unijne Certyfikaty COVID – w przypadku szczepionki Johnson & Johnson lub II dawki Pfizer oraz dawki przypominającej.

Dawka II i przypominająca

W przypadku osób, które zaszczepiły się I dawką szczepionki Pfizer w jakimkolwiek punkcie szczepień na terenie Polski, będzie możliwość zaszczepienia się II dawką tej szczepionki w Mobilnym Punkcie Szczepień „Pro-Medica” przy ul. Konopnickiej 1.

Jest również możliwość zaszczepienia się dawką przypominającą. Osoby w wieku 16-49 lat mogą otrzymać przypominającą szczepionkę po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia, a osoby 50+ po 5 miesiącach od pełnego zaszczepienia. Szczepienia przypominające wykonywane są szczepionką Pfizer.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji na temat szczepień można zasięgnąć pod numerem telefonu: 885 201 020.

W Mobilnym Punkcie Szczepień są szczepione:

 • osoby dorosłe,

 • osoby powyżej 16 roku życia z zastrzeżeniem, że osoby niepełnoletnie muszą zgłosić się na szczepienie z rodzicem lub opiekunem prawnym.

 

Masuria Winter Swimming Cup

I Mistrzostwa Mazur w Pływaniu Zimowym odbędą się w Ełku już 12 grudnia na plaży miejskiej przy ul. Kolbego. Przewidziane są straty indywidulane oraz sztafety (w każdej sztafecie musi płyną c przynajmniej jedna kobieta).

Rywalizacje indywidualne będą odbywać się na dystansach:

 • 25 m styl klasyczny oraz dowolny

 • 50 m styl klasyczny oraz dowolny

 • 100 m styl klasyczny oraz dowolny

 • 200 m styl dowolny

 • 500 m styl dowolny

Sztafeta mieszana 4×25 m styl dowolny

Opłaty startowe:

 • opłata za pierwszy start indywidualny 40zł, każdy następny 25zł

 • sztafeta 4x25m 80zł

Limity startów: każdy zawodnik może zapisać się na dowolną ilość startów.

Potwierdzenie udziału i odbiór pakietów w Biurze Zawodów.

Biuro Zawodów będzie czynne:

 • sobota 11 grudnia w godzinach 16:00 – 19:00 oraz 

 • niedziela 12 grudnia w godzinach 7:30 – 9:00 

Celem zawodów jest popularyzacja zimowego pływania oraz promocja miasta Ełku. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Szeligi Buczki, natomiast współorganizatorami imprezy są Zahartowani Ełk oraz MOSiR Ełk. Szczegółowe informacje dostępne są na: http://mosir.elk.pl/imprezy/masuria-winter-swimming-cup/