środa, 28 czerwiec 2023

Prezydent Tomasz Andrukiewicz z wotum zaufania i absolutorium

Fot. FB Tomasz Andrukiewicz Fot. FB Tomasz Andrukiewicz

Dziś 27  czerwca 2023  r. na sesji Rady Miasta odbyło się m.in.  głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium prezydentowi miasta przez radnych. Wotum zaufania, to możliwość, w której Rada Miasta kompleksowo może ocenić, to w jakim kierunku rozwija się miasto i czy jest to - w ich ocenie - kierunek właściwy. 

Prezydent Tomasz Andrukiewicz  uzyskał wotum zaufania. Uzyskał także zdecydowaną większością absolutorium za wykonanie budżetu. 

W głosowaniu nad wotum zaufania 14 radnych  było za udzieleniem wotum, 8 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Za absolutorium głosowało 18 radnych, przeciw było 3 radnych,1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 była nieobecna.