wtorek, 27 czerwiec 2023

Rekrutacja do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Ełku

„Chcecie uczynić rzecz dobrą? Wychowujcie młodzież. Chcecie uczynić rzecz świętą? Wychowujcie młodzież. Chcecie uczynić rzecz najświętszą? Wychowujcie młodzież. Chcecie uczynić rzecz Bożą? Wychowujcie młodzież. Co więcej, ze wszystkich rzeczy Bożych ta jest najbardziej Boża” św. Jan Bosko

W myśl tych słów Salezjanie od prawie 40 lat realizują charyzmat wychowania młodzieży w Ełku. Pierwszym i podstawowym dziełem jest powierzona Salezjanom parafia, która ewangelizuje i wyróżnia się rysem dziecięco-młodzieżowym. Parafia, która jest otwartym domem. Ważnym odcinkiem pracy jest podwórko wokół kościoła służące do spotkań z przyjaciółmi i miejscem radości. Wszystko to ubogacone jest licznymi zajęciami pozalekcyjnymi.

Po wielu latach pracy wychowawczej nadszedł czas by poszerzyć działalność Salezjanów w Ełku o szkolnictwo salezjańskie. Szkoła bowiem stanowi uprzywilejowaną kulturowo formę edukacji, o fundamentalnym znaczeniu dla kształtowania się osobowości. Dlatego w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnej i Kościoła, dzieci i rodziców, po kilku latach starań 24 maja 2023, w Uroczystość NMP Wspomożycielki Wiernych, odebrany został wpis do rejestru szkół. Szkoła nosi nazwę Salezjańska Szkoła Podstawowa w Ełku. Jest to wielki krok w rozwoju placówki salezjańskiej w Ełku oraz dowód Opatrzności 
i błogosławieństwa Bożego nad służbą Salezjanów na ełckiej ziemi. 

            Szkoła w systemie wychowawczym Księdza Bosko jest ważnym elementem 
w pełnym kształtowaniu młodego człowieka, dlatego działalności Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Ełku będzie opierała się na systemie wartości chrześcijańskich, głoszonych przez Kościół katolicki oraz na systemie prewencyjnym, którego prekursorem był św. Jan Bosko. Głównym celem systemu Księdza Bosko było wychowywanie swoich podopiecznych na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan. Taka idea będzie również przyświecała w naszej nowo powstałej placówce.

            Salezjańska Szkoła Podstawowa w Ełku jako instytucja wychowawcza będzie również wspierała rodziców w procesie prowadzenia dzieci ku dorosłości, kierując się zawsze dobrem ucznia oraz szacunkiem do rodziców jako pierwszych wychowawców. Z wrażliwością na potrzeby każdej osoby szkoła będzie rozwijała poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz zasad moralnych przekazywanych poprzez nauczanie oraz przykład całej wspólnoty szkoły.

            Doświadczenie ducha rodzinnego, jakość kształcenia, integralny rozwój poprzez edukację, system wychowawczy czy też doświadczenie międzynarodowe tworzy szkołę, która rozwija umiejętności i postawy życia społecznego.

Salezjańska Szkoła Podstawowa w Ełku to wielki dar, ale także odpowiedź na potrzeby ełckiego społeczeństwa, dlatego też w najbliższych dniach będzie przeprowadzana rekrutacja do pierwszej klasy podstawowej w naszej nowo powstałej szkole". 

?️Salezjanie.