poniedziałek, 24 styczeń 2022

Ilośc aktów zgonów, narodzin, rozwodów, małżeństw- Ełk w statystykach

Więcej aktów małżeństwa i urodzeniowych sporządzono w minionym roku w ełckim Urzędzie Stanu Cywilnego w porównaniu z 2020 rokiem. Wzrosła też liczba rozwodów. Nieco mniej było aktów zgonu. Z kolei z Pro-Medica w Ełku liczba urodzeń i zgonów utrzymała się na podobnym poziomie niż rok wcześniej. 

Ze statystyk Pro-Medica w Ełku wynika, że liczba urodzeń i zgonów w 2021 roku obejmujących mieszkańców miasta, powiatu oraz osoby spoza powiatu pozostaje na porównywalnym poziomie do 2020 roku. 

W stosunku do 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego wzrosła liczba sporządzonych aktów urodzenia. Na 1218 aktów 364 były zagraniczne, natomiast 204 akty wpłynęły droga elektroniczną.

Wzrosła także liczba sporządzonych aktów małżeństwa. W minionym roku związek zawarło o 131 par więcej niż w roku 2020. Na 487 sporządzonych dokumentów aż 146 aktów było  zagranicznych (w 2020 r.  były 73 akty). Przed kierownikiem USC zawarto 205 małżeństw (więcej o 43 w porównaniu do 2020 r.). Większe również było zainteresowanie ślubami cywilnymi poza urzędem. Z takiej możliwości skorzystało 20 par, gdzie dla porównania w 2020 r. było ich tylko 8. Nieznacznie wzrosła również liczba rozwodów, która osiągnęła poziom sprzed wybuchu pandemii.

Minimalnie spadła także  liczba sporządzonych aktów zgonu w stosunku do 2020 roku. Jest ona jednak nadal wyższa niż dwa lata temu.