środa, 01 grudzień 2021

Nowy ultrasonograf trafił do ełckiego szpitala

 Szpital Pro-Medica w Ełku pozyskał dofinansowanie na zakup nowego aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii. Urządzenie poprawi jakość świadczonych usług. 

Aparat do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii służby do wykonywania badań echokardiograficznych (tzw. echo serca). Jest to nieinwazyjne badanie obrazowe, które pozwala na ocenę przepływu krwi w jamach serca, naczyniach krwionośnych (żyłach, tętnicach). Dzięki badaniu możliwa jest też dokładna ocena budowy i pracy serca (m.in.: grubość i kurczliwość ściany, funkcjonowanie zastawek, wielkość komór serca). 

Koszt zakupu urządzenia to 238 360 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 228 539,56 zł. Dofinansowanie pochodzi z programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021.

Źródło: elk.pl